Bryggens Borgerforening/Islands Brygges Lokalråd – garant for at Islands Brygge bliver hørt på rådhuset

Generelt fokuserer Islands Brygges Lokalråd meget på at forstærke sammenhængskraften mellem beboerne i det gamle Bryggen og i de nyere områder i den sydlige del af Bryggen.

 

Vores hovedområder er:

 

* Havneparken.

Havneparken skal kunne bruges af bryggeboere i alle aldre hele året. Vigtigst er at bevare den rekreative værdi. Det fokuserer vi på gennem at bevare den frie udsigt til vandet, beskytte den grønne bevoksning (kirsebærtræer) og få mere alsidige opholdssteder og muligheder. Lokalrådet har arbejdet på etableringen af et roligt sted i Havneparken i et par år. Vi glæder os derfor til, at den rolige have tages i brug til sommer.

* Trafikale forhold.

Lokalrådet arbejder med en bedre busbetjening i den sydlige del af Islands Brygge. En god forbindelse til skolen og Metrostationen. Samtidig fokuseres på at busbetjeningen for den gamle del af Islands Brygge bevares. Der er også aktiviteter i gang for at gøre det mere sikkert for fodgængere og cyklister at krydse Artillerivej ved Axel Heides Gade og Rundholtsvej. Vi vil genoptage aktiviteterne om etableringen af et anløbssted for Havnebussen i Havneparken ved Langebro. De økonomiske muligheder for et nyt stoppested er forbedrede ved, at Havnebussen nu har fået bedre økonomi med flere brugere.

* Byliv i Islands Brygge Syd.

Lokalrådet er meget bekymret for, at området vil ende uden rimelige faciliteter til at understøtte et godt byliv. I den forbindelse arbejder Lokalrådet aktuelt med at opstarte bylivet hurtigt gennem etablering kulturaktiviteter i området. Både bygherren PensionDanmark og Kultur- og Fritidsforvaltningen er positive overfor projektet. Vi prioriterer også arbejdet med at forhindre at der dispenseres fra Lokalplanens krav om publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen meget højt.

 

Vi arbejder ihærdigt videre med opgaverne og håber, at du også vil støtte os i 2017.

 

 

AKTUELT:

Årsmøde

Der er Årsmøde den 1. november 2017 kl. 19:00 i Kulturhuset.

 

Mødet vil være både et formelt Årsmøde og et debatmøde om Bryggeskoven og andre projekter til gavn for beboerne på Bryggen.

 

Kom og lad at høre din mening.

 

Kan du ikke deltage, må du meget gerne sende os en mail med din holdning og kommentarer.

- Beretningen kan hentes her

 

 

 

Kick-start byliv i Islands Brygge Syd?

Onsdag den 8. februar 2017 afholtes et møde om at kick-starte kulturlivet i Islands Brygge Syd.

 

Mødet forløb meget positivt

- mere herom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv